بیت فایل

درگاه مستقیم پرداخت های همکاران و کاربران بیت فایل

با توجه غیر فعال بودن پرداخت از طریق درگاه زرین پال در شبکه های اجتماعی کاربران و همکاران میتوانند مبالغ سفارشی خود را از همین صفحه پرداخت کنند.

پشتیبانی سایت فقط برای همکاران نرم افزار کار می باشد.