بیت فایل

رام رسمی هواوی MediaPad T3 10) AGS-W09 )

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی AGS-W09

فایل فلش رسمی  MediaPad T3 10 AGS-W09

 حل مشکل بیس باند هواوی AGS-W09

 حل مشکل سریال هواوی AGS-W09

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
AGS-W09 C922B201C922-2.19GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C919B203C919-2.24GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C917B290C917-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C917B287C917-2.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.130(C185)C1858.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.129(C605)C6058.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.258(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C912B252C912-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.150(C185)C1858.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C905B203C905-2.23GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C895B202C895-2.17GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C895B201C895-2.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C889B203C889-2.18GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C889B201C889-2.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C887B201C887-2.22GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C881B201C881-2.31GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C869B202C869-2.13GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C865B202C865-2.29GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C844B211C844-2.31GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C840B203C840-2.29GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C840B202C840-2.14GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C819B203C819-2.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C814B209C814-2.17GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C814B208C814-2.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C794B271C794-2.32GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C794B251C794-2.32GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C713B205C713-2.27GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.3(C927)C9278.0.02.61GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.215(C857)C8578.0.02.30GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C713B203C713-2.28GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C713B202C713-2.49GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C713B201C713-1.95GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C564B201C564-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C500B001C500-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.151(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C459B289C459-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.26(C432)C4328.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C459B287C459-2.32GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C459B251C459-2.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C452B270C452-2.36GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C450B251C450-2.53GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C441B201C441-2.35GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C393B286C393-2.35GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C331B287C331-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C331B251C331-3.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C331B003C331-2.47GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C311B203C311-2.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C311B202C311-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C243B002C243-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B285C233-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B283C233-2.37GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B278C233-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.132(C432)C4328.0.01.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B270C233-1.95GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B215C233-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B209C233-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B019C233-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B018C233-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C233B017C233-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C229B280C229-2.34GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C229B272C229-2.37GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C229B252C229-2.42GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C229B002C229-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C199B286C199-2.32GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C199B276C199-2.93GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C199B275C199-2.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C170B286C170-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C170B280C170-2.45GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C170B002C170-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C170B001C170-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C128B287C128-2.33GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C128B279C128-2.39GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C128B271C128-2.40GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C128B002C128-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C115B278C115-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C101B271C101-3.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C101B001C101-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B285C100-2.14GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B279C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.156(C185)C1858.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.156(C635)C6358.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B278C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.156(C432)C4328.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.155(C635)C6358.0.02.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B271C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B258C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B257C100-2.43GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B253C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B251C100-1.76GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 C100B002C100-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.161(C10)C108.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.36(C10)C108.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.120(C10)C108.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.130(C576)C5768.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.138(C432)C4328.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.159(C431)C4318.0.05.00GB۲۰,۰۰۰ تومان
AGS-W09 8.0.0.161(C185)C1858.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی AGS-W09 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای MediaPad T3 10 مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام AGS-W09   قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در AGS-W09 ،

مشکل بیس باند AGS-W09 ، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی AGS-W09 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی MediaPad T3 10 )AGS-W09 ) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی AGS-W09 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام AGS-W09 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام AGS-W09 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی MediaPad T3 10 AGS-W09 :

  • آخرین بیلد رام هواوی AGS-W09

  • حل مشکل سریال هواوی AGS-W09

  • حل مشکل بیس باند هواوی AGS-W09

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  AGS-W09

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی AGS-W09

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی MediaPad T3 10) AGS-W09 )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.