بیت فایل

رام رسمی هواوی P8 Standard Edition) GRA-L09)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی GRA-L09

فایل فلش رسمی  P8 Standard Edition GRA-L09

 حل مشکل بیس باند هواوی GRA-L09

 حل مشکل سریال هواوی GRA-L09

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
GRA-L09 C900B362C900-1.54GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B300C900-307.20MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B170C900-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B151C900-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B132C900-1.41GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B122C900-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B121C900-3.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B118C900-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C900B110C900-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C652B181C652-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C652B120C652-3.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C605B372C605-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C605B371C605-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C605B365C605-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C576B161C576-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C555B203C555-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B316C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B315C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B314C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B313C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B312C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B307C521-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C521B306C521-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B250C470-1.64GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B240C470-1.64GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B210C470-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B180C470-1.64GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B150C470-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B140C470-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C470B132C470-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B230C469-1.72GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B220C469-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B210C469-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B190C469-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B160C469-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B151C469-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B150C469-599.28MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C469B125C469-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C464B211C464-1.56GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B520C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B398C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B397C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B395C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B394C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B393C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B382C432-244.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B321C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B317C432-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B300C432-230.90MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B222C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B221C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B210C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B200C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B173C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B153C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B111C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C432B031C432-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C368B184C368-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B393C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B392C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B391C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B390C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B323C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B196C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B150C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C150B134C150-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C109B379C109-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C109B371C109-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C106B330C106-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C69B170C69-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C55B340C55-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C55B335C55-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C55B330C55-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C45B308C45-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C45B305C45-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C40B402C40-1.70GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C40B200C40-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C40B132C40-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C40B120C40-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C33B338C33-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C33B337C33-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C33B333C33-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C33B327C33-977.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C29B160C29-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B320C25-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B313C25-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B308C25-1.67GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B223C25-1.81GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B222C25-1.57GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C25B132C25-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C22B330C22-800.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C22B206C22-353.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C09B200C09-2.04GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B405C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B399C02-2.04GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B397C02-1.74GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B191C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B120C02-2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09 C02B110C02-1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09_Android5.0_EMUI 3.1--1.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
GRA-L09_Android5.0_EMUI3.1--2.00GB۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی GRA-L09 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P8 Standard Edition مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام GRA-L09  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در GRA-L09،

مشکل بیس باند GRA-L09، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی GRA-L09 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P8 Standard Edition )GRA-L09) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی GRA-L09 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام GRA-L09 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام GRA-L09 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P8 Standard Edition GRA-L09:

  • آخرین بیلد رام هواوی GRA-L09

  • حل مشکل سریال هواوی GRA-L09

  • حل مشکل بیس باند هواوی GRA-L09

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  GRA-L09

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی GRA-L09

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P8 Standard Edition) GRA-L09)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.