بیت فایل

رام رسمی هواوی P Smart Z) STK-LX1)

۱۰,۰۰۰ تومان

 حل مشکل هنگ روی لوگو هواوی STK-LX1

فایل فلش رسمی  P Smart Z STK-LX1

 حل مشکل بیس باند هواوی STK-LX1

 حل مشکل سریال هواوی STK-LX1

100 درصد تست شده و بدون ریسک

لینک ارتباط با پشتیبانی

نام فایلمنطقهاندرویدحجم فایلقیمتپرداخت و دانلود فایل
STK-LX1 10.0.0.323(C185)C18510.0.03.40GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.311(C185)C18510.0.03.34GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.305(C185)C18510.0.03.34GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.302(C432)C43210.0.03.26GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.284(C431)C43110.0.03.28GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.265(C185)C18510.0.03.22GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.240(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.239(C10)C1010.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.233(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.225(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.224(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.216(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.216(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.212(C431)C43110.0.03.28GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.212(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.208(C675)C67510.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.208(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.207(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.204(C675)C67510.0.04.00GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.193(C185)C18510.0.03.33GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.190(C185)C18510.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.190(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.188(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.185(C900)C90010.0.062.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.185(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.185(C432)C43210.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.182(C431)C43110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.182(C461)C46110.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.182(C185)C18510.0.03.20GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 10.0.0.182(C900)C90010.0.065.00MB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.341(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.329(C891)C8919.0.03.26GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.317(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.313(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.312(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.298(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.285(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.282(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.281(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.280(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.280(C432)C4329.0.03.04GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.279(C432)C4329.0.03.04GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.279(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.279(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.278(C431)C4319.0.03.04GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.278(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.277(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.275(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.235(C185)C1859.0.03.08GB۱۵,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.234(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.232(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.232(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.223(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.213(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.212(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.208(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.1.0.208(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.184(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.177(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.177(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.174(C431)C4319.0.02.81GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.132(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.132(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.132(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.132(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.132(C461)C4619.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.121(C185)C1859.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.106(C431)C4319.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.106(C432)C4329.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.106(C891)C8919.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 9.0.1.105(C10)C109.0.03.00GB۱۰,۰۰۰ تومان
STK-LX1 C636C636-4.00GB۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

 رام رسمی هواوی STK-LX1 آخرین بیلد نامبر:

بعد از مدتی استفاده از گوشی هوای P Smart Z مشکلاتی برای این گوشی پدید می اید. که بخشی از مشکلات شایع این گوشی در زیر اشاره می کنیم که با دانلود رام STK-LX1  قابل حل شدن می باشد.

از جمله این مشکلات می توان به:

پریدن آنتن و نداشتن سریال

مشکل تاچ، مشکل کار نکردن دوربین

مشکل بلوتوث، مشکل باطری،

مشکل سیم کارت، مشکل کار نکردن وایفای در STK-LX1،

مشکل بیس باند STK-LX1، و… برای گوشی شما پیش آمده باشد.

در این پست تیم هواوی بیت فایل بر آن شد رام رسمی هواوی STK-LX1 برای رفع چنین خطاها و دیگر خطاهایی که برای گوشی هواوی P Smart Z )STK-LX1) به وجود می آیند را آماده کند لازم به ذکر است که فریمور رسمی STK-LX1 آخرین بیلد ریلیز شده توسط کمپانی هواوی برای این مدل  می باشد.

در گوشی های برند هواوی می توانید برای مشاهده بیلدنامبر، شماره ساخت و کاست دستگاه به (Settings > About Device > Build Number) در قسمت تنظیمات بروید.

 

نکته ۱ : در هنگام دانلود رام STK-LX1 به منطقه رام و گوشی توجه کنید (C185 , C636 , C432)

نکته ۲ : در هنگام انتخاب رام STK-LX1 به ورژن بیلد نامبر گوشی دقت فرمایید که با بیلد گوشی شما یکسان و یا بالاتر از آن باشد.

برای پردازنده های HiSilicon , Qualcomm گوشی های هوآوی بر اساس منطقه و سفارش گوشی ها فریمور ارایه می شود. شما نمیتوانید فریمور مال یک کشور دیگر را روی گوشی که سفارش منطقه دیگری هست فلش کنید.

مزایای دانلود رام رسمی هواوی P Smart Z STK-LX1:

  • آخرین بیلد رام هواوی STK-LX1

  • حل مشکل سریال هواوی STK-LX1

  • حل مشکل بیس باند هواوی STK-LX1

  • حل مشکل هنگ روی لوگو  STK-LX1

  • حل حذف ویروس های سیستمی هواوی STK-LX1

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رام رسمی هواوی P Smart Z) STK-LX1)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.