بیت فایل

فایل روت سامسونگ g610f

۹,۰۰۰ تومان

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

ورژن اندروید را انتخاب کنید:قیمتپرداخت و دانلود فایل
اندروید 8.1۹,۰۰۰ تومان
اندروید 7.0۹,۰۰۰ تومان
اندروید 6.0۹,۰۰۰ تومان

توضیحات

فایل روت سامسونگ g610f:

فایل روت g610f (فایل روت سامسونگ J7 Prime) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر g610f، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ g610f، حذف برنامه های غیر ضروری g610f، ترمیم بیس باند g610f و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ g610f را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

مزایای فایل روت g610f رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت g610f بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند g610f بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی g610f

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی g610f

  • ترمیم سریال g610f

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند g610f بعد از روت، ng شدن سرت g610f بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه g610f بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه g610f بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، پیش نمی آید.

Chimera Mobile Phone Utility version: 21.47.0820 @ ۲۰۱۹-۰۶-۱۸
Printing phone history
Repair IMEI
۰۶/۱۸/۲۰۱۹
۰۱:۵۱:۵۰
ب.ظ
Read Cert
۰۶/۱۸/۲۰۱۹
۰۱:۴۰:۵۹
ب.ظ
Patch certificate started
Gathering phone info…
Collecting information. Be patient! Do NOT disconnect the phone!
Model: SM-G610F
Sales Code: THR
Country Code: IRAN
Timezone: Asia/Tehran
Android Version: 8.1.0 [M1AJQ] [SDK 27]
Build Date: Wed Oct 10 23:07:23 KST 2018
PDA Version: G610FDDU1CRJ4 [october 2018, rev4]
Phone Version: G610FDDU1AQC2 [march 2017, rev2]
CSC Version: G610FOJV1CRJ3 [october 2018, rev3]
Product Code: THR
HIDSw Version: G610FDDU1CRJ4/G610FOJV1CRJ3/G610FDDU1AQC2/G610FDDU1CRJ4
Board Platform: EXYNOS5
Modem Platform: SHANNON315
Serial Number: R28K102Y47P
Imei: 86397503*******
Unique Number: CAJ03C2BBF45E94
Connections: AT,MTP
Battery Status: 3.87V (37%)
Network Type: GSM
SIM Status: ABSENT,ABSENT
Multisim Config: DSDS
Knox Version: v30
Warranty Bit: 0
Security Patch: 2018-10-01
Data Encryption State: encrypted
Preparing…
Checking current patchcert.
Checking modem.
Checking root.
The phone is rooted by: 19.3:MAGISKSU
Checking boot image. Be patient! Do NOT disconnect the phone!
The knox is still valid. Because of the boot patch the warranty will void.
Writing boot image.
Restarting phone.
Waiting for ADB connection. Be patient! Do NOT disconnect the phone!
Reading data…
Checking modem version.
Reading data. Be patient! Do NOT disconnect the phone!
Patching certificate…
The operation is in progress. Be patient! Do NOT disconnect the phone!
After the phone starts, it switches to flying mode and then returns to normal mode after 20-70 seconds.
You can check the status of the imei using: *#0011#
The patchcert can be removed by repeating the process.
If a new firmware is used, the patchcert process must be repeated.
Succeeded.
Successfully finished.
Finished at local time: [۰۶.۱۸.۱۹ ۱۸:۲۶:۲۱]