بیت فایل

فایل روت سامسونگ g960u

۱۵,۰۰۰ تومان

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

 

توضیحات

فایل روت سامسونگ g960u :

فایل روت g960u (فایل روت سامسونگ S9) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر g960u، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ g960u، حذف برنامه های غیر ضروری g960u، ترمیم بیس باند g960u و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ g960u را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

لازم به ذکر این نکته است که فایل روت سامسونگ g960u بیت فایل صد در صد تست شده می باشد.

مزایای فایل روت g960u رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت g960u بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند g960u بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی g960u

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی g960u

  • ترمیم سریال سامسونگ g960u

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند g960u بعد از روت، ng شدن سرت g960u بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه g960u بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه سامسونگ g960u بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، در (فایل روت سامسونگ S9) بیت فایل پیش نمی آید.