بیت فایل

فایل روت سامسونگ g975n

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

 

توضیحات

فایل روت سامسونگ g975n:

فایل روت g975n (فایل روت سامسونگ s10 plus) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر g975n، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ g975n، حذف برنامه های غیر ضروری g975n، ترمیم بیس باند g975n و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ g975n را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

مزایای فایل روت g975n رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت g975n بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند g975n بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی g975n

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی g975n

  • ترمیم سریال g975n

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند g975n بعد از روت، ng شدن سرت g975n بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه g975n بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه g975n بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، پیش نمی آید.