بیت فایل

فایل روت سامسونگ j600gt

۱۵,۰۰۰ تومان

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

 

توضیحات

فایل روت سامسونگ j600gt :

فایل روت j600gt (فایل روت سامسونگ J6) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر j600gt، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ j600gt، حذف برنامه های غیر ضروری j600gt، ترمیم بیس باند j600gt و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ j600gt را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

مزایای فایل روت j600gt رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت j600gt بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند j600gt بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی j600gt

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی j600gt

  • ترمیم سریال j600gt

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند j600gt بعد از روت، ng شدن سرت j600gt بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه j600gt بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه j600gt بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، پیش نمی آید.