بیت فایل

فایل روت سامسونگ m205f اندروید ۹.۰

۱۵,۰۰۰ تومان

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

 

توضیحات

فایل روت سامسونگ m205f اندروید ۹.۰:

فایل روت m205f (فایل روت سامسونگ M20) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر m205f، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ m205f، حذف برنامه های غیر ضروری m205f، ترمیم بیس باند m205f و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ m205f را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

مزایای فایل روت m205f رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت m205f بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند m205f بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی m205f

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی m205f

  • ترمیم سریال m205f

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند m205f بعد از روت، ng شدن سرت m205f بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه m205f بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه m205f بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، پیش نمی آید.

لاگ موفقیت آمیز پچ سرت m205f با چیمرا بدون مشکل ng شدن بعد از فکتوری ریست

Chimera Mobile Phone Utility version: 22.87.1348 @ 2019-11-05
Printing phone history
Repair IMEI

۱۱/۵/۲۰۱۹

۲:۰۷:۴۰

PM

Patch certificate started
…Gathering phone info
! Collecting information. Be patient! Do NOT disconnect the phone

Model: SM-M205F 

Sales Code: INS 
Country Code: India 

Timezone: Asia/Tehran 
Android Version: 9 [PPR1.180610.011] [SDK 28] 
Build Date: Fri Aug 30 19:00:36 KST 2019 
PDA Version: M205FDDU2BSH3 [august 2019, rev3] 
Phone Version: M205FDDU2BSH1 [august 2019, rev1] 
CSC Version: M205FODM2BSH3 [august 2019, rev3] 
Product Code: INS 
HIDSw Version: M205FDDU2BSH3/M205FODM2BSH3/M205FDDU2BSH1/M205FDDU2BSH3 
Board Platform: EXYNOS5 
Modem Platform: SHANNON327 
Serial Number: RZ8M31DE63R 
Imei: 357503041XXXXXX 
Unique Number: C0601E7CE860B26 
Connections: AT,MTP 
Battery Status: 3.80V (17%) 
Network Type: GSM 
SIM Status: ABSENT,ABSENT 
Multisim Config: DSDS 
Knox Version: v00 
Security Patch: 2019-08-01 
Data Encryption State: encrypted 
…Preparing 

.Checking root access
The phone is rooted by: 20.1:MAGISKSU
…Reading data
!The operation is in progress. Be patient! Do NOT disconnect the phone
!Waiting for ADB connection. Be patient! Do NOT disconnect the phone
…Patching certificate
Checking root access
About 30-90 seconds after the phone starts, the signal strength indicator turns OFF and then turns ON again after a few second
You can check the status of the imei using: *#0011#
The patchcert can be removed by repeating the process
.If a new firmware is used, the patchcert process must be repeated
.Successfully finished
Finished at local time: [11.05.19 18:03:55]

WorkID: 78224907