بیت فایل

فایل روت سامسونگ sc-03k

۱۵,۰۰۰ تومان

 بدون مشکل بیس باند بعد از روت

 بدون مشکل هنگ روی لوگو بعد از روت

قابل رایت با Odin و بدون نیاز به باکس

 بدون مشکل از دست دادن سریال بعد از روت

 

توضیحات

فایل روت سامسونگ sc-03k :

فایل روت sc-03k (فایل روت سامسونگ S9 Plus) به شما دسترسی هایی از قبیل، دسترسی به باکس های نرم افزاری جهت ترمیم سریال نامبر sc-03k، تغییرات نرم افزاری در سامسونگ sc-03k، حذف برنامه های غیر ضروری sc-03k، ترمیم بیس باند sc-03k و حل مشکل هنگ روی لوگوی سامسونگ sc-03k را به صورت حرفه ای برای کاربر به ارمغان می آورد.

لازم به ذکر این نکته است که فایل روت سامسونگ sc-03k بیت فایل صد در صد تست شده می باشد.

مزایای فایل روت sc-03k رایت از طریق odin:

  • حل مشکل ng شدن سرت sc-03k بعد از پچ سرت

  • حل مشکل پریدن بیس باند sc-03k بعد از روت

  • بدون مشکل شبکه بعد از فکتوری ریست

  • نصب نرم افزار magisk بر روی sc-03k

  • صد در صد تست شده و  بدون مشکل

  • حل مشکل هنگ روی لوگوی sc-03k

  • ترمیم سریال سامسونگ sc-03k

شایان ذکر است که هیچ یک از مشکلات بوجود آمده در روت از طریق کاستوم ریکاوری twrp (پریدن بیس باند sc-03k بعد از روت، ng شدن سرت sc-03k بعد از روت، ثبت نشدن روی شبکه sc-03k بعد از روت از طریق کاستوم ریکاوری و ثبت نشدن روی شبکه سامسونگ sc-03k بعد از پچ سرت) که تنها در روت کردن از طریق twrp به وجود می آمدند، در (فایل روت سامسونگ S9 Plus) بیت فایل پیش نمی آید.